document.write("")
天珠-C85單兵無人機


  • 雙掛架
  • 20倍變焦相機
  • 喊話器
  • 紅外熱成像儀
  • 投擲平臺
查看更多載荷
  • 雙掛架
  • 20倍變焦相機
  • 喊話器
  • 紅外熱成像儀
  • 投擲平臺天珠C85無人機行業應用:


天珠C85無人機操作視頻:
日本在线观看中文字幕4